pl en
Profesjonalne prowadzenie spraw karnych, rozwodów
Kancelaria adwokacka: Sprawy karne, rozwody, spadki

Kancelaria świadcząc pomoc prawną kieruje się zasadą optymalnego dopasowania usługi do potrzeb Klienta. W związku z tym sposób realizacji przez nas obsługi odbywa się w trybie:

 1. świadczenia stałej obsługi prawnej,
 2. prowadzenia poszczególnych spraw oraz
 3. świadczenia doraźnej pomocy prawnej.

Zespół naszej Kancelarii specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym.

W ramach stałej obsługi prawnej pracownicy Kancelarii zapoznają się ze specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności, wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa, a także ze szczególnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem w danej branży.

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności.

Dodatkowo, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria realizuje następujące zlecenia:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracja zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenia, podziały spółek,
 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych.

Zespół Kancelarii specjalizuje się, w szczególności w następujących obszarach:

 • prawie cywilnym,
 • prawie obrotu nieruchomościami,
 • prawie obrotu wierzytelnościami,
 • prawnych aspektach doradztwa inwestycyjnego,
 • przedsięwzięciach PE i VC,
 • transakcjach reverse mortage,
 • prawie gospodarczym i handlowym,
 • prawie autorskim,
 • ochronie danych osobowych,
 • prawo procesowym,
 • prawie bankowym,
 • prawie transportowym,
 • prawie konsumenckim,
 • prawie nieuczciwej konkurencji.